تبلیغات
آفتاب پنهان - نشانه های حتمی نشانه ها در طبیعت
 
صفحه نخست          تماس با مدیر            نسخه موبایل                RSS                  
دوستان
نشانه های حتمی نشانه ها در طبیعت
باران هاى فراوان
از نشانه هاى ظهور ذكر شده است. در سال ظهور، باران هاى پیاپى زمین را آباد و سبز می كند و وضع مردم بهتر می شود. امامان علیه السلام در تبیین نشانه هاى ظهور و خبر دادن از رخدادهاى آن روزگار، از این واقعه نیز یاد كرده اند. امام صادق علیه السلام می فرماید: در آستانه قیام مهدى ارواحنا له الفداء سالى پر باران خواهد بود كه در اثر آن، خرما بر روى نخل می پوسد. پس در این تردیدى به خود راه ندهید". [1] و نیز می فرماید: و چون هنگام ظهور مهدى ارواحنا له الفداء نزدیك شود، در تمام ماه جمادى الاخر و ده روز نخست ماه رجب، بارانى بر مردم ببارد كه تا آن هنگام، مانند آن را ندیده باشند... . [2] این نشانه را بزرگانى مانند شیخ مفید، شیخ طوسى و طبرسى در ردیف نشانه هاى ظهور آورده اند، ولى باید توجه داشت كه روایت طبرسى و مفید مرسله است و روایت شیخ طوسى نیز ضعیف است. [3]

و اما درباره عصر ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء آورده اند كه: خداوند، براى مهدى ارواحنا له الفداء بركت را از آسمان فرو می فرستد. [4] آسمان، بارانى می بارد كه زمین، محصول خود را آشكار می سازد و مردم در حكومت آن حضرت از نعمتى برخوردار می شوند كه هرگز مانند آن را ندیده اند . [5] در دولت او، آب ها فراوان می شود و رودخانه ها بالا می آید، [6] چشمه ها می جوشد، و زمین چند برابر محصول می دهد. [7]

صورتى در خورشید
از نشانه هاى آخرالزمان، ظاهر شدن صورتى در قرص خورشید ذكر شده است. مردم سیماى مردى را در قرص خورشید خواهند دید كه نام و نشان او را خواهند شناخت. این نشانه پرشكوه در عهد سفیانى خواهد بود و در آن هنگام سپاه سفیانى و خود سفیانى هلاک خواهند شد. [8] صاحب كتاب روزگار رهایی مى نویسد: منظور از سیماى مردى كه در قرص خورشید ظاهر خواهد شد، سیماى حضرت مسیح علیه السلام است كه در خورشید ظاهر مى شود و از آسمان فرود مى آید و با حسب و نسبش شناخته مى شود و دیگر كسى در حق او دچار تردید ، [9] نمى شود. در حدیث دیگری آمده است: صورت و سینه اى در قرص خورشید براى مردمان ظا هر می شود. [10]

در روایتى از امام صادق علیه السلام آمده است: سه بانگ آسمانى در ماه رجب شنیده مى شد:

1. آگاه باشیدكه لعنت خدا بر ستمگران باد.

2.اى گروه مؤمنان رستاخیز نزدیك است.

3. بدن انسانى به وضوح در قرص خورشید دیده مى شود كه با صداى رسا بانگ بر مى آورد: هان اى مردم خداوند فلانى، پسر فلانى .... سلسله نسب حضرت قائم ارواحنا له الفداء را تا حضرت على علیه السلام مى رساند را برانگیخت. [11]


ملخ سرخ
از نشانه هاى پیش از ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء ظاهر شدن ملخ هایى سرخ فام در فصل خود و در خارج از فصل خود است كه بر زراعت و غلات هجوم مى برند و موجب كمى محصول مى گردند[12] در روایتى آمده است: یمن با هجوم ملخ و ستم زمامداران خراب مى شود. [13] و در روایت دیگرى خرابى چین، از ملخ ذكر شده است.

سرخى آسمان
پدیدار شدن سرخى در آسمان و گسترش آن در آفاق آسمان، از نشانه هاى ظهور مهدى ارواحنا له الفداء یاد شده است. [14]

این رخداد ممكن است انعكاس پرتو خورشید در افق یا فضا باشد و این از آثار و نشانه هاى خشم خدا بر زمینیان است كه نظیر آن در عاشورا پس از شهادت امام حسین علیه السلام پدیدار شده است. ابوالعلاء در این مورد مى گوید: بر افق آسمان دو شاهد از خون مقدس على علیه السلام و فرزندش موجود است [15] در روایتى آمده است: قائم قیام نمى كند، جز هنگامى كه چشم دنیا در آورده شود وسرخى آسمان پدید آید كه آن ها اشك هاى خونبار حاملان عرش است كه براى مردم زمین از چشم آسمان مى بارد. [16]

صورتى در ماه
در روایت است: سالى كه صیحه آسمانى در آن شنیده مى شود نشانه اى پیش از آن در ماه رجب دیده مى شود. گفته شد: آن نشانه چیست فرمود: سیمایى در قرص ماه دیده مى شود، دست و كف دست روشنى در فضا ظاهر مى شود و به سوى او اشاره مى كند و ندایى از آسمان بلند مى شود و همه مردم روى زمین آن را مى شنوند. [17]

ابرسخت
به ابرهایى گویند كه در آن رعد وبرق و آذرخش و صاعقه باشد. امام باقر علیه السلام فرمود: ابر سخت، براى حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفداء ذخیره شده است. هرگاه ابرى چنین بود، صاحب شما بر آن سوار است. بى شک او سوار برابر مى شود و با آن به سوى آسمان بالا مى رود و آسمان ها و زمین هاى هفتگانه را مى پیماید. [18]

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند ذوالقرنین را در انتخاب بین دو ابر سخت و رام مخیر كرد. او ابر رام را برگزید. و اگر ابر سخت را بر می گزید، اجازه استفاده از آن را نداشت، زیرا خداوند، ابر سخت را براى حضرت قائم ارواحنا له الفداء ذخیره كرده است. [19]

گرسنگى
از نشانه هاى پیش از ظهور حضرت، گرسنگى ذكر شده است.

محمد بن مسلم مى گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم كه فرمود: "پیش از ظهور حضرت قائم ارواحنا له الفداء از سوى خداوند براى مؤمنان نشانه هایى است " گفتم: خدا مرا فداى تو گرداند، آن نشانه ها كدام است؟ فرمود: آن ها همان گفته خداوند است كه فرمود: و لبنونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین [20] وشما مؤمنان را به چیزى از ترس و گرسنگى و كمى دارایى ها و جان ها و میوه ها مى آزماییم، پس صابران را مژده ده. آنگاه فرمود: "خداوند مؤمنان را به سبب ترس از پادشاهان بنى فلان در دوران پایانى حكومت شان مى آزماید و مراد ازگرسنگى، گرانى قیمت هاست.

پی نوشت ها :
[1] غیبة طوس ص 449.

[2] اعلام الورى ص 290 و 432 بحار الانوار ج 52 ص 337.
[3] برترین هاى فرهگ مهدویت در مطبوعات ص 250.
[4] ملاحم ابن طاووس ص 1 7 و 141 عقد الدرر ص 69 1.
[5] بحارالانوار ج 52 ص 345 اثبات الهداة ج 3 ص 524 احقاق الحق ج 9 1 ص 655.
[6] عقد الدرر ص 84.
[7] بحارالانوار ج 52 ص 304 اختصاص مفید ص 208.
[8] ارشاد مفید ص 338 بحار الا نوار ج52 ص 220 اعلام الورى ص 428.
[9] روزگار رهایی ج2 ص 845.
[10] همان ص 846.
[11] غیبة طوسی ص 268 بحار الانوار ج 52 ص 289 منتخب الاثر ص 422.
[12] غیبة نعمانی ص 148 الزام اناصب ص 185.
[13] بشارة الاسلام ص 43.
[14] ارشاد مفید ص 356 بحار الانوار ج 2 5 ص 220.
[15] امام مهدى الزمان ارواحنا له الفداء از ولادت تا ظهور سید محمد كاظم قزوینى ص 495.
[16] غیبة نعمانى ص 74 بحارالانوار ج 52 ص 226 الزام الناصب ص 179.
[17] غیبة نعمانى ص 33 1 بحارا لانوار ج 52 ص 233 ارشاد مفید ص 337.
[18] بحار الانوار ج 2 5 ص 1 32 بصائرالدرجات ص 409 اختصاص مفید ص 99 1.
[19] بحار الانوار ج 52 ص 2 31 اختصاص مفید ص 326 غایة المرام ص 77.
[20] سوره بقره 155.

هوای دلاینجا آسمان ابری ست
آنجا را نمی دانم
اینجا هوایش بهاری نیست
آنجا را نمی دانم
اینجا عاشقا تنهایند
آنجا را نمی دانم
اینجا دل برای تو تنگ است
آنجا را نمی دانم...
کتابنامه

کتاب «مهدیان دروغین» تألیف حجت‌الاسلام رسول جعفریان منتشر و روانه بازار شد. دانشیار دانشگاه تهران در این کتاب به تقسیم حوزه‌های مختلف جغرافیایی دنیای اسلام پرداخته و مهدیان دروغین در مناطق و دوره‌های مختلف تاریخ را معرفی کرده است.

نظرسنجی
به نظر شما چقدر برای واقعه ظهور آماده هستیم؟دیگر امکاناتاین نوا را در وبلاگ خود پخش کنید:

شمارنده
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :